Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

Gmina Wilamowice zrealizowała projekt w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy, którzy posiadają bezpłatny Internet w ramach projektu wykluczenia cyfrowego w Gminie Wilamowice, że we wtorek 9.09.2014 około godziny 13:00 nastąpi godzinna przerwa w nadawaniu sygnału spowodowana testowaniem sieci.

Strony

Nazwa użytkownika