Wersja do wydruku

Z uwagi na powtarzające się zapytania odnośnie tego czy dzieci od klasy 1 do 3 mogą brać udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice" informujemy co następuje.

Z uwagi na to, że dzieci w klasach od 1 do 3 otrzymują końcem roku szkolnego świadectwo z opisowym charakterem osiągnięć w naucie (nie ma średniej liczbowej), kierownictwo projektu zdecydowało, że rodzice dzieci wybitnych i bardzo dobrze uczących się chcąc brać udział w projekcie muszą przedłożyć z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie dyrektora szkoły z opisowym określeniem wyników w nauce (bez podawania średniej). Komisja będzie rozpatrywała takie zgłoszenia przez zasięgnięcie opinii szkoły.

Kryterium dochodowe w tym priorytecie oczywiście nadal obowiązuje (do 1270 zł netto/osobę/miesiąc), tak jak opinia dyrektora ze średnią dla pozostałcych uczniów klas od 4-6 w szkołach podstawowych oraz gimnazjach i szkołach średnich oraz zawodowych.

Pozostałe priorytety, z których można startować w projekcie opisano w dziale rekrutacji projektu.

Nazwa użytkownika