Wersja do wydruku

Z uwagi na powtarzające sie zapytania odnośnie szkodliwości sygnałów WIFI stosowanych między innymi w naszej infrastrukturze służącej przesyłaniu danych do beneficjentów informujemy, że istnieją już badania potwierdzające BRAK szkodliwości w/w sygnałów.

Poniżej pozwoliliśmy sobie zacytować artykuł:

"W ostatnich latach ludzie coraz częściej zaczynają się zastanawiać czy promieniowanie radiowe emitowane przez urządzenia WiFi stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Wiele osób które cierpi na różne dolegliwości przypisuje całą winę sygnałom emitowanych przez urządzenia WiFi. Jednak dzięki ostatnio przeprowadzonym badaniom nie musimy się obawiać sieci WiFi. Najnowsze badania pokazują, że sieci radiowe są bezpieczne. W Polsce mamy przyjęte pewne normy, które mówią jakie może być maksymalne promieniowanie. Przestrzeganiem w Polsce istniejących norm i przepisów w tym zakresie nadzoruje Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Wpływ promieniowania o częstotliwości radiowej na organizmy żywe jest zdefiniowany za pomocą współczynnika absorpcji. Współczynnik absorpcji mówi nam ile energii zostało zaabsorbowane przez ludzką tkankę. Wyraża się go w W/kg. Za poziom promieniowania, które stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla człowieka według norm amerykańskich uważa się promieniowanie o współczynniku absorpcji powyżej 0,08 W/Kg. Więc aby WiFi stało się groźne dla człowieka by musiało wysyłać sygnał jednorazowy przez minutę. Tak naprawdę sieci WiFi emitują mniej promieniowania jak inne źródła takie jak telefon komórkowy czy kuchenki mikrofalowe. Duńscy naukowcy z instytutu w Kopenhadze po długotrwałych i drobiazgowych badaniach udowodnili iż sygnały radiowe, wykorzystywane w telefonach komórkowych nie powodują powstawania raka ani innych szczególnych chorób. Dlatego logiczne jest to iż promieniowanie emitowane przez urządzenia stosowane w sieciach bezprzewodowych również nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa dla człowieka, ponieważ emitują jeszcze mniejsze promieniowanie i o mniejszej częstotliwości niż telefony komórkowe. Badania również przeprowadzano w szkołach w śród dzieci. Pomiary jakie tam wykonano pokazują iż 20 minutom rozmowy przez telefon komórkowy odpowiada rok przebywania w klasie, w której działa sieć bezprzewodowa. Wszystko wskazuje na to iż sieci bezprzewodowe są bezpieczne dla człowieka i nie powodują żadnych chorób."

Źródło artykułu: http://strefawifi.pl/66-Szkodliwosc

Nazwa użytkownika