Wersja do wydruku

W dniu 12 listopada 2013r. Gmina Wilamowice ogłosiła przetarg na budowę infrastruktury, dostawę sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”.

Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilamowice:

http://bip.wilamowice.pl/BIP.aspx?Sel=5418&Nr=2&ident=13407

Nazwa użytkownika