Wersja do wydruku

W dniach 30 września 2013r. oraz 20 grudnia 2013r. odbyły się spotkania Komisji Rekrutacyjnej, w wyniku których wybrano uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice". Listy osób zakwalifikowanych w I i II naborze do projektu zostały wywieszone w urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 oraz jako załącznik do niniejszego ogłoszenia (w formacie pdf).

I termin naboru (od 29 lipca 2013r. do 12 sierpnia 2013r.)

Przydzielono 99 komputerów wg osiągniętej punktacji. Pozostałe osoby nie zadeklarowały na formularzu zgłoszeniowym, że nie posiadają komputera. Z uwagi na to komisja przyjęła, że posiadają komputer lub inne urządzenie służące do korzystania z Internetu (8 osób z listy zakwalifikowanych).
 

II termin naboru (od 23 września 2013r. do 22 listopada 2013r.)

Przydzielono 51 komputerów (pozostałych ze 150 po I terminie rekrutacji) wg osiągniętej punktacji. 25 osób z listy głównej i 4 osoby z listy rezerwowej nie zadeklarowały na formularzu zgłoszeniowym, że nie posiadają komputera. Z uwagi na to komisja przyjęła, że posiadają komputer lub inne urządzenie służące do korzystania z Internetu.
17 osób z listy głównej otrzyma sam Internet mimo iż deklarowali, że nie posiadają komputera. Wynika to z ograniczonej ilości dostępnych komputerów ujętych w projekcie. Z uwagi na to, osoby te zostaną powiadomione osobno o takiej sytuacji i chcąc brać udział w projekcie będą musiały zadeklarować, że zapewnią we własnym zakresie komputer lub inne urządzenie, dzięki któremu będą mogły skorzystać z Internetu udostępnionego im w ramach projektu. W przypadku niepodpisania deklaracji osoba zostanie przeniesiona automatycznie na listę rezerwową, a kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie powiadomiona o możliwości skorzystania z samego Internetu w ramach projektu (musi także podpisać deklarację jeśli zadeklarowała na formularzu, że nie posiada komputera).

Osoby które nie zakwalifikowały się formalnie lub zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie nie zostały wymienione na listach. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach po nowym roku. Lisa osób dostępna jest w Urzędzie Gminy Wilamowice.

Nazwa użytkownika