Wersja do wydruku

W dniach 24 stycznia 2014 oraz 28 stycznia 2014., w siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice Burmistrz Gminy Wilamowice podpisał umowy z firmami: UNIZETO S.A. na rzeczową realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice” oraz Beskid Media Sp. z o.o. na dostęp do Internetu dla Beneficjentów Końcowych. Rzeczowa realizacja projektu obejmująca budowę sieci dostępowej zgodnie z umową zakończy się 30.04.2014 natomiast rozpoczęcie dostarczania Internetu do Beneficjentów Końcowych rozpocznie się od dnia 01.07.2014.

 

 

 

  

  

Nazwa użytkownika