Wersja do wydruku

Trwa spis powszechny!

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub telefon może zadzwonić do Ciebie rachmistrz z numeru 22 828 88 88 lub z infolinii 22 279 99 99.

Tożsamość rachmistrza możesz zweryfikować na 🔗https://rachmistrz.stat.gov.pl lub na infolinii.

Nazwa użytkownika