Wersja do wydruku

W dniu 21 maja 2013r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w w Gminie Wilamowice". W procesie wyboru koordynatora wysłano zapytania ofertowe do 3 oferentów. Wśród nich najlepszą cenowo ofertę złożył Pan Wojciech Jaskuła.

Nazwa użytkownika