Wersja do wydruku

W dniu 22 listopada zakończył się nabór potencjalnych beneficjentów do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice". W I terminie zostało złożonych 115  wniosków, z tego zakwalifikowało się 107 wnioskodawców. 8 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych. Z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń konieczne było przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji, która trwała od 23 września 2013r. do 22 listopada. W drugim terminie rekrutacji złożono 115 wniosków, z tego kwalifikują się 93 wnioski. Reszta wniosków albo nie spełniła warunków formalnych albo została zakwalifikowana lecz umieszczono je na liście rezerwowej.

Nazwa użytkownika