Wersja do wydruku

 

20. Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2012-07-01
Nazwa działania Nr Kwartału/Rok
od do
1. Zarządzanie projektem, w tym: III kwartał  2012 IV kwartał  2014
1.1. Przygotowanie analizy finansowej i doradztwo merytoryczne na etapie składania wniosku III kwartał  2012 IV kwartał  2012
1.2. Rekrutacja b.o. II kwartał  2013 II kwartał  2013
1.3. Realizacja procedury przetargowej II kwartał  2013 III kwartał  2013
2. Promocja i informacja II kwartał  2013 IV kwartał  2014
3. Budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej II kwartał  2013 IV kwartał  2013
4. Zakup urządzeń dla b.o. III kwartał  2013 IV kwartał  2014
4.1. Zakup i przekazanie urządzeń dla b.o. III kwartał  2013 IV kwartał  2013
4.2. Świadczenie usługi wsparcia dla b.o. IV kwartał  2013 IV kwartał  2014
4.3. Ubezpieczenie przekazanego sprzętu IV kwartał  2013 IV kwartał  2014
5. Szkolenia dla b.o. III kwartał  2013 IV kwartał  2013
6. Korzystanie przez b.o. z bezpłatnego dostępu do Internetu IV kwartał  2013 IV kwartał  2014
7. Działania koordynacyjne II kwartał  2013 IV kwartał  2014
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2014-12-31

 

Nazwa użytkownika