Wersja do wydruku

Skład zespołu zarządzającego w ramach projektu pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice", powołany został na podstawie zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Wilamowic - z dnia 29 kwietnia 2013 r.

1) Kierownik projektu - Wojciech Jaskuła - wybrany w drodze zapytań o cenę.

2) Specjalista ds. technicznych - Marcin Foks, pracownik Urzędu Gminy w Wilamowicach,

3) Specjalista ds. rozliczeń - Bogumiła Niekiel, pracownik Urzędu Gminy w Wilamowicach,

Skład komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice", powołany został na podstawie zarządzenia nr 57/2013 Burmistrza Wilamowic z dnia 26 lipca 2013 r.

Nazwa użytkownika